קול קורא להגשת הצעות מחקר וציוד לקרן פזי לשנים 2025-2028

אבני הדרך למחזור 2024:

הגשת קדם הצעה (מענקי מחקר, מענקי ציוד)בין התאריכים 19/12/2023 - 3/12/2023. האתר יסגר להגשות ב 19/12/2023 בשעה 23:59 .
הגשת הצעה מלאה : 11/02/2024. האתר יסגר להגשות ב 11/02/2024 בשעה 23:59 .
פרסום החלטות הנהלת הקרןספטמבר 2024

לשאלות נוספות, ניתן ליצור קשר באמצעות דוא"ל לכתובת pazi@iaec.gov.il

 

03
Dec
active researchers

Reset Password

Password reset instructions will be sent to your registered email address.